Cotral Lab Sverige vill vara med att bygga en säker arbetsplats för arbetstagare när det framför allt gäller hörselskydd. Foto Cotral Lab

Vill bygga en säker arbetsplats för arbetstagare

Cotral Lab Sverige är ny medlem av NSA. Främsta anledningen till att man gick med är att man vill vara med och bygga en säker arbetsplats för arbetstagare, framför allt då allt inom hörselskydd.

– NSA representerar grupp av bolag som säkerställer att produkterna som erbjuds på marknaden är säkra och uppfyller kraven. Via NSA kan vi vara med och påverka detta, säger Peter Lindström, Managing Director, Cotral Lab Suomi.

Förhoppningen med medlemskapet är att Cotral Lab Sverige hoppas på en öppen debatt och möjlighet att göra sin röst hörd och på det sättet påverka den svenska PPE-marknaden.

Cotral Lab Sverige är partner till världens största producent Cotral Lab i Frankrike av gjutna hörselskydd.

– Vårt mål är att säkerställa att anställda skyddar sin hörsel till 100 procent av tiden de spenderar i buller. För detta har vi bekväma produkter tillverkade med 3D-teknik, men speciellt vill vi vara en affärspartner som förutom produkterna erbjuder förstklassiga tjänster.

Cotral har varit aktivt inom hörselskyddet i ett kvarts sekel och har utvecklats till en världsledare inom gjutna skydd både vad gäller kvalitet och försäljning. Cotral Lab Sverige är ett par år gammalt företag som nu vill utvecklas till en stor aktör inom sitt område i Sverige.

– Lyckligtvis har vi lång erfarenhet av produkterna och marknaden som hjälper oss.

Hur har utvecklingen varit för er under de senaste åren?

– Vi har varit ganska försiktiga, undersökt marknaden och försökt förstå hur den svenska PPE-marknaden fungerar. Nu har vi tillsammans med vår huvudman skapat en strategi för att uppnå våra mål. En del av vår strategi är att vara medlem i NSA.

Hur tror du er utveckling ser ut under kommande år?

– I linje med vår strategi förväntar vi oss en betydande tillväxt baserad på användarnas krav på bekvämt skydd och å andra sidan företagens behov av låga driftskostnader. Vi kan bidra till att tillgodose dessa behov och därmed vara en viktig partner för våra kundföretag. Vi tror att skyddsutrustningen i framtiden måste vara mer bekväma att använda, lätta, individuella och billiga att använda.

Vilka frågor är mest aktuella inom branschen enligt din mening?

– Just nu tror vi att vikten av kvalitetskontroll, ursprungsmärkning osv växer. Det är oerhört viktigt att veta att skyddet verkligen skyddar användaren. Det viktigaste i detta arbete är att identifiera opålitliga aktörer i vår bransch. Till exempel är CE-märkningen en garanti för produktens funktionalitet. Tyvärr har vi stött på mycket speciella aktörer och jag hoppas att NSA kommer att spela sin roll i att hjälpa till att hitta dessa och hjälpa att ta bort dem från marknaden. Vi vet att de allra flesta operatörer på marknaden tar sitt ansvar på stort allvar. Det är bra att fortsätta samarbeta omkring detta, säger Peter Lindström.

Läs mer på hemsidan

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab