I år slogs Vestteknikk, Tenotec och Stavanger brannsikring samman till SG Safety och den som startade verksamheten är Geir Magne Årvik.

Porträttet: ”Best mulig trygghet for liv og helse”

Från 2022 har Vestteknikk, Tenotec och Stavanger brannsikring slagits samman till SG Safety med huvudkontor i Stavanger. Enligt hemsidan är SF Safety ”ledende i Norge innen teknisk beskyttelse av mennesker og verdier. Våre kjerneområder er gassdeteksjon, pusteluft og brannvern. Innenfor disse områdene er vi totalleverandør av produkter, opplæring og vedlikehold. Vårt hovedmål er å skape vekst gjennom kompetanse og trygghet for fremtiden.” 

Den som startade verksamheten är Geir Magne Årvik.

Hur länge har du arbetat på Vestteknikk och med vilka uppgifter?

– Jeg startet Vestteknikk (nå SG Safety) i 1984 og har alle disse årene hatt ansvar for den daglige drift og utvikling. Her har vi bygget sten for sten og er i dag 43 ansatte, selskapet er fortsatt i privat eie.

– Formålet var den gang, som nå, å kunne tilby mennesker som måtte jobbe i farlige omgivelser, best mulig trygghet for liv og helse.

”Best på kompetanse og service”
Genom sammanslagningen av företagen så ska företaget nu erbjuda kunderna ”større produkt- og tjenestesortiment, sterkere fagmiljøer og bedre rådgivning, en kontaktperson som kan hjelpe med alle våre fagområder, større kapasitet og større kapasitet”. SG Safety omsätter årligen 120 miljoner norska kronor.

Vilken är din bakgrund?

– Forut for oppstart av Vestteknikk, jobbet jeg for Løwener Mohn med teknisk verneutstyr. Løwener Mohn var den gang den norske importøren av Drager. (1980 til 1984).

Som totalleverantör ska SG Safety ”være best på kompetanse og service, bistå med rådgivning for riktig valg av verneutstyr, serviceavdeling med Norges mest erfarne tekniske personell, kursavdeling med åpne og bedriftsinterne kurs innen gass, pust og brann, bredt produktsortiment med de fleste ledende merkevarer, skikkelig arbeid uten snarveier” enligt sin företagspresentation.

Vad lägger du fokus på i ditt arbete?

– Jeg legger stor vekt på trygghet, iform av liv og helse selvsagt, men også forutsigbarhet for ansatte slik at disse kan kjenne på trygge rammer ved å være ansatt hos oss.

Sammfundsansvar
Enligt sin företagspresentation tar SG Safety ”samfunnsansvar og ønsker å bidra til bærekraftig vekst og lønnsomhet for bedriften og samfunnet. Dette gjør vi ved å sikre gode arbeidsforhold for våre egne ansatte og gjennom våre leverandører. Herunder også sikre menneskerettigheter. Vi bidrar til miljøet gjennom vår miljøpolicy, og  resirkulerer og tilstreber å hindre utslipp til ytre miljø. Vi er miljøsertifiserte etter ISO 14001. Vi er bevisst vår forretningsmessige integritet ved å drive etter god forretningsskikk. Sist, men ikke minst gir vi også tilbake til lokalsamfunn og frivillige organisasjoner.

Vad är dina främsta erfarenheter av arbetet?

– Den utviklingen som HMS arbeidte har hatt de siste 40 årene, både teknologisk, men også den effekten holdningsskapende arbeid har gitt av resultat. Det er fortsatt en vei å gå, samtidig er det i dag langt mellom de som  setter spørsmål ved denne type arbeid, säger Geir Magne Årvik.

Les mer

Tidigare artiklar i serien ”Porträttet”:

Samuel Enqvist – Ejendals

Ulf Frisk – Dräger

Mikael Ekman – Ekman Safety

Anders Lindström – Dunlop Protective Footwear

Erik Timén – Sundström Safety

Jörgen Karsten – Ahlsell

Peter Lindström – Cotral Lab

Olof Rylander – MIPS

Peter Mönhage – Blåkläder

Malin Nilsson – Nordic Paper

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab