Procurator: Ta hand om din hörsel med hörselskydd

Procurator: Ta hand om din hörsel med hörselskydd

Något så enkelt som öronproppar kan dämpa mellan 20 – 30 dB, vilket kan vara avgörande. Foto: Procurator Procurator: Ta hand om din hörsel med hörselskydd I de branscher som vi är verksamma inom utsätts många för buller under sin arbetsdag, exempelvis från maskiner,...
EU öppnar för företag att påverka omfattande PFAS-förslag

EU öppnar för företag att påverka omfattande PFAS-förslag

Förslaget från Kemikalieinspektionen och de andra myndigheterna innebär i praktiken att PFAS i många produkter förbjuds. EU öppnar för företag att påverka omfattande PFAS-förslag I mitten av januari lämnade Kemikalieinspektionen, tillsammans med fyra andra europeiska...
Ohälsosam arbetsbelastning vanligare orsak till dödlighet

Ohälsosam arbetsbelastning vanligare orsak till dödlighet

Analyser visar att kvinnor var betydligt mer utsatta för negativ stress än män. Arbetsstress såsom den mäts i arbetsmiljöundersökningen 2021 förekom hos 33 procent av kvinnorna och 25 procent av männen. Ohälsosam arbetsbelastning vanligare orsak till dödlighet Varje...
Förmåga att hantera händelser med farliga ämnen ska stärkas

Förmåga att hantera händelser med farliga ämnen ska stärkas

–  Vi ser en oroväckande utveckling i världen runtomkring oss med försvagad respekt för internationella normer och avtal och en sänkt tröskel för hot om användning av kärnvapen, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Förmåga att hantera händelser med...
EU:s sjukvårdslager: 50 ventilatorer skickas till Turkiet

EU:s sjukvårdslager: 50 ventilatorer skickas till Turkiet

Nu aktiveras EU:s sjukvårdslager då 50 ventilatorer skickas från Sverige till Turkiet. EU:s sjukvårdslager: 50 ventilatorer skickas till Turkiet Turkiet har efterfrågat stöd med sjukvårdsutrustning via EU:s civilskyddsmekanism. EU kommer därför att donera 50...