Nationell insats visar flera fall av arbetslivskriminalitet

Nationell insats visar flera fall av arbetslivskriminalitet

I ett 30-tal fall var bristerna så allvarliga att Arbetsmiljöverket beslutade om ett omedelbart förbud mot att utföra arbete.  Nationell insats visar flera fall av arbetslivskriminalitet ​ Farlig arbetsmiljö, svart arbetskraft och misstänkt bidragsbrott. Det är några...
EU:s lager för medicinsk skyddsutrustning etableras

EU:s lager för medicinsk skyddsutrustning etableras

– Jag är glad över att EU har gett Sverige förtroendet att bygga upp ett av EU:s sjukvårdslager. Pandemin visar att samarbete över landsgränserna är vägen framåt och vi ska solidariskt göra vår del, säger socialminister Lena Hallengren. EU:s lager för medicinsk...
Miljardbelopp för att fortsatt bekämpa covid-19 under 2021

Miljardbelopp för att fortsatt bekämpa covid-19 under 2021

I höständringsbudgeten för 2020 föreslår regeringen att ytterligare 160 miljoner avsätts för innevarande år för att fortsatt säkra den nationella tillgången till skyddsutrustning och medicinskteknisk utrustning under pandemin genom bland annat lagerhållning....
Uppdrag till MSB att göra en analys avseende skyddsutrustning

Uppdrag till MSB att göra en analys avseende skyddsutrustning

Inrikesminister Mikael Damberg. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet. ​ Uppdrag till MSB att göra en analys avseende skyddsutrustning ​ Med anledning av pågående covid-19 pandemi har regeringen idag 17 september beslutat att ge Myndigheten för samhällsskydd och...