Rätt användning av fallskydd minskar olyckor

Rätt användning av fallskydd minskar olyckor

Erika Borg Skaza på Roofac. Foto: Roofac. Rätt användning av fallskydd minskar olyckor Nyhet från Roofac: Att använda ett godkänt fallskydd är en självklarhet för de allra flesta. Men att använda det på ett korrekt sätt är inte alltid lika självklart. Det kan handla...
Människor utsätts för cancerframkallande ämnen i onödan

Människor utsätts för cancerframkallande ämnen i onödan

Forskningsprojektet SafeChrom är ett samarbete mellan Sveriges alla arbets- och miljömedicinska kliniker och forskare i Sverige, Danmark och Finland. Studien undersöker exponering för sexvärt krom på 15 arbetsplatser, runt om i Sverige. Foto: iStock. Människor utsätts...
Arbetsmiljöverkets årsredovisning: 2023 ett mörkt år

Arbetsmiljöverkets årsredovisning: 2023 ett mörkt år

Bilden hämtad från Arbetsmiljöverkets årsredovisning. Arbetsmiljöverkets årsredovisning: 2023 ett mörkt år 2023 var ett mörkt år på svensk arbetsmarknad. Antalet arbetsorsakade besvär och dödsfall visar att en god arbetsmiljö inte prioriteras tillräckligt högt. Det...
Utökat myndighetssamarbete mot arbetslivskriminalitet

Utökat myndighetssamarbete mot arbetslivskriminalitet

Nio myndigheter har regeringens uppdrag att arbeta tillsammans för att motverka arbetslivskriminalitet. Utökat myndighetssamarbete mot arbetslivskriminalitet Nio myndigheter samverkar i sju regionala center mot arbetslivskriminalitet. Under 2023 genomfördes drygt 3...
Norge: 26 arbeidstakere døde på jobb i 2023

Norge: 26 arbeidstakere døde på jobb i 2023

MEST UTSATT: Næringene bygge- og anleggsvirksomhet og transport og lagring hadde flest arbeidsskadedødsfall i 2023. I begge næringene omkom seks arbeidstakere på jobb. ILLUSTRASJONSBILDE: Arbeidstilsynet.  Norge: 26 arbeidstakere døde på jobb i 2023 I fjor døde 26...