”De fleste arbeidsulykker kunne vært unngått”

”De fleste arbeidsulykker kunne vært unngått”

FARLIGE SITUASJONER: Bildene er tatt fra tilsyn og viser situasjoner der virksomheten ikke har forebygget godt nok. FOTO: Arbeidstilsynet ”De fleste arbeidsulykker kunne vært unngått” 143 mennesker har mistet livet på jobb de fem siste årene i det landbaserte...
Norge: 28 arbeidstakere døde på jobb i 2022

Norge: 28 arbeidstakere døde på jobb i 2022

FLEST DØDSFALL I BYGG- OG ANLEGG: 21 av 27 arbeidsskadedødsfall skjedde i de tre næringene bygge- og anleggsvirksomhet, transport og lagring og jordbruk. FOTO: Arbeidstilsynet.  Norge: 28 arbeidstakere døde på jobb i 2022 I fjor døde 28 arbeidstakere på jobb i det...
Arbeidstilsynet: 31 personer døde på jobb i 2021

Arbeidstilsynet: 31 personer døde på jobb i 2021

SISTE TI ÅR: Figuren viser utviklingen  i arbeidsskadedødsfall de siste ti årene (2012-2021). Arbeidstilsynet: 31 personer døde på jobb i 2021 30 menn og én kvinne omkom på jobb i fjor. – Antall arbeidsskadedødsfall de siste fem årene har vært på et historisk lavt...