Norge: 26 arbeidstakere døde på jobb i 2023

Norge: 26 arbeidstakere døde på jobb i 2023

MEST UTSATT: Næringene bygge- og anleggsvirksomhet og transport og lagring hadde flest arbeidsskadedødsfall i 2023. I begge næringene omkom seks arbeidstakere på jobb. ILLUSTRASJONSBILDE: Arbeidstilsynet.  Norge: 26 arbeidstakere døde på jobb i 2023 I fjor døde 26...
Europa: Færre skadar og dødsfall på arbeidsplassen

Europa: Færre skadar og dødsfall på arbeidsplassen

Korleis har arbeidsmiljøet i Europa utvikla seg over to tiår? EU sitt byrå for sikkerheit og helse på arbeidsplassen, EU-OSHA, har samla saman status og trendar for arbeidsmiljøutviklinga i Europa dei siste 20 åra. Illustrasjon: Arbeidstilsynet. Europa: Færre skadar...