Skyddsombud gör skyddsronder under arbetsmiljöveckan

Skyddsombud gör skyddsronder under arbetsmiljöveckan

Bild hämtad från Målarnas nyhetssida. Skyddsombud gör skyddsronder under arbetsmiljöveckan Målarna har 248 skyddsombud och 41 regionala skyddsombud över hela landet som under arbetsmiljöveckan just nu kommer att genomföra skyddsronder ute på arbetsplatser. Under vecka...
Var tredje byggnadsarbetare känner sig otrygg på arbetsplatsen

Var tredje byggnadsarbetare känner sig otrygg på arbetsplatsen

Enligt arbetsmiljölagen ska samverkan ske i all planering som påverkar arbetsmiljön och risker ska bedömas så tidigt som möjligt. Trots det säger nästan tre av fyra byggnadsarbetare att varken de eller deras skyddsombud blivit involverade i planeringsarbetet.  Var...