Ohälsosam arbetsbelastning vanligare orsak till dödlighet

Ohälsosam arbetsbelastning vanligare orsak till dödlighet

Analyser visar att kvinnor var betydligt mer utsatta för negativ stress än män. Arbetsstress såsom den mäts i arbetsmiljöundersökningen 2021 förekom hos 33 procent av kvinnorna och 25 procent av männen. Ohälsosam arbetsbelastning vanligare orsak till dödlighet Varje...
Arbetsmiljöverkets årsredovisning: pandemi och säkerhetsläge

Arbetsmiljöverkets årsredovisning: pandemi och säkerhetsläge

Nu har Arbetsmiljöverkets årsredovisning publicerats om 2022 präglat av coronapandemi och ett förändrat säkerhetsläge. Arbetsmiljöverkets årsredovisning: pandemi och säkerhetsläge Året 2022 har präglats av den fortsatta coronapandemin i början av året och det...
Skyddsombud har rätt att företräda enskilda

Skyddsombud har rätt att företräda enskilda

Arbetsmiljöverkets chefsjurist, Eva Nilsson, har fattat beslut att myndigheten nu backar från ett tidigare ställningstagande. Skyddsombud har rätt att företräda enskilda Arbetsmiljöverkets chefsjurist, Eva Nilsson, meddelar att myndigheten nu backar från ett tidigare...
Farlig arbetsmiljö i form av bristande fallskydd

Farlig arbetsmiljö i form av bristande fallskydd

Just nu pågår flera inspektioner runt om i landet på bland annat byggarbetsplatser från flera myndigheter då missförhållanden upptäckts, som bristande fallskydd. Farlig arbetsmiljö i form av bristande fallskydd Den 22-23 februari genomfördes myndighetsgemensamma...
Farlig arbetsmiljö i form av bristande fallskydd

Samarbete slog massivt mot den organiserade brottsligheten

Under Klöver 3 kontrollerades fordon, fordonsägare och last i Helsingborgs hamn. Här är det Tullverket, Kronofogden och Kustbevakningen som med gemensamma krafter granskar ett utgående fordon. Senare anslöt Länsstyrelsen Skånes handläggare för avfall på platsen. Bild:...