Arbetsmiljöverket får kritik från flera håll

Arbetsmiljöverket får kritik från flera håll

Arbetsmiljöverkets utredning angående skyddsombud får kritik från flera håll. Arbetsmiljöverket får kritik från flera håll På Arbetsmarknadsdepartementet bereds utredningen ”De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet”, den tredje utredningen under senaste...
Arbetsmiljöverket deltar i europeisk tillsynskampanj

Arbetsmiljöverket deltar i europeisk tillsynskampanj

Alla länder som deltar i Slic-kampanjen ska genomföra egna tillsynsinsatser riktade mot arbetsgivare inom de särskilt olycksdrabbade branscherna skogsbruk, jordbruk, bygg och transport. Hans Alm. Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket deltar i europeisk tillsynskampanj...
Vanligaste orsaken till arbetsplatsolyckor inspekteras

Vanligaste orsaken till arbetsplatsolyckor inspekteras

Nära 30 procent av arbetsplatsolyckorna där arbetstagare halkar eller snubblar resulterar i frakturer som exempelvis benbrott. Hjärnskakningar eller hjärnskador utgör sex procent. Arbetsmiljöverket. Vanligaste orsaken till arbetsplatsolyckor inspekteras Att halka...
Förbud mot montering av solceller utan korrekt fallskydd

Förbud mot montering av solceller utan korrekt fallskydd

Risken för fallolyckor är stor vid montering av solceller på tak. Korrekt fallskydd behövs för att förebygga fallrisker vid alla arbetsmoment. Arbetsmiljöverket Förbud mot montering av solceller utan korrekt fallskydd Fall från höjd är den vanligaste olycksrisken vid...