Utredning om skor som skyddar mot belastningsskador

Utredning om skor som skyddar mot belastningsskador

Carl Lind, sakkunnig på Arbetsmiljöverket, stod bakom utredningen om skor som skyddar mot belastningsskador. Utredning om skor som skyddar mot belastningsskador I juni 2022 gav regeringen Arbetsmiljöverket i uppdrag att utreda om skor som skyddar mot belastningsskador...
Stora brister i hanteringen av belastningsskador

Stora brister i hanteringen av belastningsskador

Bild från ett äldreboende. Stora brister i hanteringen av belastningsskador Nästan var tredje arbetsgivare inom vård och omsorg brister i sin hantering av risker för belastningsskador vid tunga lyft av människor och personförflyttningar. Det framgår av...
Omfattande inspektion av vård och omsorg

Omfattande inspektion av vård och omsorg

Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket. Omfattande inspektion av vård och omsorg Tunga lyfta av människor och personförflyttningar kan ge upphov till belastningsskador. I syfte att minska riskerna för belastningsskador inom vård och...