Ohälsosam arbetsbelastning vanligare orsak till dödlighet

Ohälsosam arbetsbelastning vanligare orsak till dödlighet

Analyser visar att kvinnor var betydligt mer utsatta för negativ stress än män. Arbetsstress såsom den mäts i arbetsmiljöundersökningen 2021 förekom hos 33 procent av kvinnorna och 25 procent av männen. Ohälsosam arbetsbelastning vanligare orsak till dödlighet Varje...
”Arbetsskadestatistiken säger inget om verkligheten”

”Arbetsskadestatistiken säger inget om verkligheten”

Bengt Järvholm, senior professor i folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet. ”Arbetsskadestatistiken säger inget om verkligheten” Enligt den officiella svenska arbetsskadestatistiken har 150 personer dött i arbetssjukdomar sedan 2016. Men den siffran säger...