Lite buller räcker för att störa koncentrationen

Lite buller räcker för att störa koncentrationen

Det som är unikt med studien är att man kunnat påvisa försämrad prestation vid bullerpåverkan vid så låg ljudstyrka som 40 decibel. Lite buller räcker för att störa koncentrationen Vår arbetsprestation blir sämre om vi utsätts för buller även med så låg ljudstyrka som...
Forskning: Munskydd spelar stor roll för smittspridning

Forskning: Munskydd spelar stor roll för smittspridning

Munskydd är betydligt mer effektivt än att hålla avstånd visar forskning. Forskning: Munskydd spelar stor roll för smittspridning Rekommendationen om två meters avstånd för att minska risken för covidsmitta utmanas nu av forskare bakom en ny studie. De lyfter istället...