SKR: Samma ansvar i normalläge som i kris

SKR: Samma ansvar i normalläge som i kris

Kommuner och regioner har visat på en god förmåga att stötta varandra med bland annat samordning kring inköp av skyddsutrustning och läkemedel, liksom kring intensivvårdsplatser och personal. SKR: Samma ansvar i normalläge som i kris I dag presenterade...
SKR: Samma ansvar i normalläge som i kris

”Svensk coronahantering präglad av senfärdighet”

Hanteringen av coronapandemin var otillräcklig och präglades av sen hantering, slår kommissionen fast i sitt andra delbetänkade. ”Svensk coronahantering präglad av senfärdighet” Coronakommissionens rapport om hur svenska myndigheter arbetade med pandemin, som...