Ny rapport om grenseverdier for kjemikalier i arbeidslufta

Ny rapport om grenseverdier for kjemikalier i arbeidslufta

MÅ KARTLEGGES: Alle virksomheter som bruker kjemikalier må kartlegge hvilke kjemikalier som er tilstede eller kan oppstå i arbeidsatmosfæren. Foto: Colourbox. Ny rapport om grenseverdier for kjemikalier i arbeidslufta For mange kjemikalier finnes det grenseverdier for...
Nye grenseverdier for kjemikalier fra 1. juli

Nye grenseverdier for kjemikalier fra 1. juli

GJELDER FRA MÅNEDSSKIFTET: 16 stoffer og stoffblandinger er endret til bindende grenseverdier og ti stoffer er endret til veiledende grenseverdier i EUs direktiver. FOTO: Colourbox.com. Nye grenseverdier for kjemikalier fra 1. juli 1. juli kom flere...