Arbetsmiljöverket får kritik från flera håll

Arbetsmiljöverket får kritik från flera håll

Arbetsmiljöverkets utredning angående skyddsombud får kritik från flera håll. Arbetsmiljöverket får kritik från flera håll På Arbetsmarknadsdepartementet bereds utredningen ”De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet”, den tredje utredningen under senaste...