Tilsette må ikkje ende opp som syndebukk

Tilsette må ikkje ende opp som syndebukk

ARBEID I HØGDA: Stillas, stigar og kantsikringsprodukt har krav om at dei skal ha sertifikat frå eit akkreditert sertifiseringsorgan. FOTO: Arbeidstilsynet. Tilsette må ikkje ende opp som syndebukk Fallulykker er ei av dei vanlegaste årsakene til skadar og dødsfall på...
Arbeidstilsynet: Nye krav til bruk av løsemiddel

Arbeidstilsynet: Nye krav til bruk av løsemiddel

BRUKT I PRODUKSJON: For å produsere plastboller blir DMF anvendt i produksjonen. FOTO: COLOURBOX Arbeidstilsynet: Nye krav til bruk av løsemiddel Det kommer nye vilkår for bruk av løsemiddelet N,N-dimetylformamid (DMF). Løsemiddelet er karakterisert som akutt...