De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet

De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet

Utredningen har haft i uppdrag att utvärdera de regionala skyddsombudens verksamhet samt lämna förslag på hur de regionala skyddsombuden kan ges bättre förutsättningar att utföra sitt arbete. De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet Värdet av förebyggande...