Hold på å få øynene ødelagt av fiskegalle

Hold på å få øynene ødelagt av fiskegalle

VIKTIG FORBYGGING: Mari Helland er opptatt av gode HMS-rutiner for å unngå skader og ulykker i arbeidshverdagen. Hold på å få øynene ødelagt av fiskegalle Takket være snartenkte kolleger og nødvendig førstehjelpsutstyr kan elektriker Mari Helland (34) fra Bømlo...