Europa: Færre skadar og dødsfall på arbeidsplassen

Europa: Færre skadar og dødsfall på arbeidsplassen

Korleis har arbeidsmiljøet i Europa utvikla seg over to tiår? EU sitt byrå for sikkerheit og helse på arbeidsplassen, EU-OSHA, har samla saman status og trendar for arbeidsmiljøutviklinga i Europa dei siste 20 åra. Illustrasjon: Arbeidstilsynet. Europa: Færre skadar...