Ny rapport om grenseverdier for kjemikalier i arbeidslufta

Ny rapport om grenseverdier for kjemikalier i arbeidslufta

MÅ KARTLEGGES: Alle virksomheter som bruker kjemikalier må kartlegge hvilke kjemikalier som er tilstede eller kan oppstå i arbeidsatmosfæren. Foto: Colourbox. Ny rapport om grenseverdier for kjemikalier i arbeidslufta For mange kjemikalier finnes det grenseverdier for...
Arbeidstilsynet: Nye kommentarer til forskrift

Arbeidstilsynet: Nye kommentarer til forskrift

Arbeidsgiver er pliktig til å arbeide systematisk og forebyggende med eksplosjonsvern. Nye kommentarer til forskrift skal gjøre det enklere å forstå kravene i regelverket. FOTO: Colourbox. Arbeidstilsynet: Nye kommentarer til forskrift Alle virksomheter som produserer...
Tilsette må ikkje ende opp som syndebukk

Tilsette må ikkje ende opp som syndebukk

ARBEID I HØGDA: Stillas, stigar og kantsikringsprodukt har krav om at dei skal ha sertifikat frå eit akkreditert sertifiseringsorgan. FOTO: Arbeidstilsynet. Tilsette må ikkje ende opp som syndebukk Fallulykker er ei av dei vanlegaste årsakene til skadar og dødsfall på...
En dag på jobben: Møt to regionale verneombud

En dag på jobben: Møt to regionale verneombud

REGIONALE VERNEOMBUD: Eva Jenssen og Claudia Förster jobber for at renholdere skal ha et godt og sikkert arbeidsmiljø. FOTO: Arbeidstilsynet. En dag på jobben: Møt to regionale verneombud Nær halvparten av de med fravær i renholdsbransjen oppgir at dette skyldes...