Utökat myndighetssamarbete mot arbetslivskriminalitet

Utökat myndighetssamarbete mot arbetslivskriminalitet

Nio myndigheter har regeringens uppdrag att arbeta tillsammans för att motverka arbetslivskriminalitet. Utökat myndighetssamarbete mot arbetslivskriminalitet Nio myndigheter samverkar i sju regionala center mot arbetslivskriminalitet. Under 2023 genomfördes drygt 3...