Sveriges pandemihantering minst politiserad i Norden

Sveriges pandemihantering minst politiserad i Norden

Sverige hade en mer informell samordning och styrning av hanteringen av coronapandemin jämfört med de övriga nordiska länderna visar en studie som genomförts vid Göteborgs universitet och sju andra universitet i Norden. Foto: Kelly Sikkema, Unsplash. Sveriges...
Prevent: Pandemin satte fokus på arbetsmiljön

Prevent: Pandemin satte fokus på arbetsmiljön

Under pandemin hamnade arbetsmiljön extra mycket i fokus på många arbetsplatser. Det visar en undersökning av Prevent. Prevent: Pandemin satte fokus på arbetsmiljön Under pandemin hamnade arbetsmiljön extra mycket i fokus på många arbetsplatser. Företagen anser att de...
Covid-19 kan komma att öka i början av hösten

Covid-19 kan komma att öka i början av hösten

Enligt Folkhälsomyndigheten kan fallen av Covid-19 öka på nytt under början av hösten. Covid-19 kan komma att öka i början av hösten Nya scenarier från Folkhälsomyndigheten pekar på en ökad spridning av covid-19 som når sin topp i slutet av september. För att minska...
Hälften hade brister i arbetet mot smittspridning på jobbet

Hälften hade brister i arbetet mot smittspridning på jobbet

Arbetsmiljöverket har gjort nära 3 000 inspektioner av det förebyggande arbetet mot smittspridningen på arbetsplatser, bland annat på restauranger med avhämtning. Hälften hade brister i arbetet mot smittspridning på jobbet Arbetsmiljöverket har gjort nästan 3 000...