Uppdrag att fler ska vilja engagera sig som skyddsombud

Uppdrag att fler ska vilja engagera sig som skyddsombud

Den första oktober slutar Erna Zelmin som generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Uppdrag att fler ska vilja engagera sig som skyddsombud Regeringen ger Arbetsmiljöverket i uppdrag att lämna förslag på åtgärder, tillvägagångssätt, initiativ eller liknande som kan leda...
Ohälsosam arbetsbelastning vanligare orsak till dödlighet

Ohälsosam arbetsbelastning vanligare orsak till dödlighet

Analyser visar att kvinnor var betydligt mer utsatta för negativ stress än män. Arbetsstress såsom den mäts i arbetsmiljöundersökningen 2021 förekom hos 33 procent av kvinnorna och 25 procent av männen. Ohälsosam arbetsbelastning vanligare orsak till dödlighet Varje...
Arbetsmiljöverket: Distansarbete påverkar arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket: Distansarbete påverkar arbetsmiljön

Skrivbordsarbete som utförs på distans. ​ Arbetsmiljöverket: Distansarbete påverkar arbetsmiljön 9 av 10 sysselsatta med ett skrivbordsarbete uppger att de kan göra ett bra jobb från hemmet, fritidshuset eller annan hemmiljö. Det visar Arbetsmiljöverkets undersökning...
Stora brister i hanteringen av belastningsskador

Stora brister i hanteringen av belastningsskador

Bild från ett äldreboende. Stora brister i hanteringen av belastningsskador Nästan var tredje arbetsgivare inom vård och omsorg brister i sin hantering av risker för belastningsskador vid tunga lyft av människor och personförflyttningar. Det framgår av...