Inspektioner för säkra lastnings- och lossningsplatser

Inspektioner för säkra lastnings- och lossningsplatser

Inspektionerna ska bidra till en ökad efterlevnad av relevanta arbetsmiljöregler riktade till de som utifrån sin roll kan skapa förutsättningar för säker lastning, transport och lossning vid byggarbetsplatsen. Bild Arbetsmiljöverket Inspektioner för säkra lastnings-...