Samarbete slog massivt mot den organiserade brottsligheten

Samarbete slog massivt mot den organiserade brottsligheten

Under Klöver 3 kontrollerades fordon, fordonsägare och last i Helsingborgs hamn. Här är det Tullverket, Kronofogden och Kustbevakningen som med gemensamma krafter granskar ett utgående fordon. Senare anslöt Länsstyrelsen Skånes handläggare för avfall på platsen. Bild:...