Möjlighet donera utrustning för 45 miljoner till drabbade

Möjlighet donera utrustning för 45 miljoner till drabbade

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell. Möjlighet donera utrustning för 45 miljoner till drabbade Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheter att bistå med stöd i form av donationer av medicinteknisk utrustning, sjukvårdsmateriel...
Förmåga att hantera händelser med farliga ämnen ska stärkas

Förmåga att hantera händelser med farliga ämnen ska stärkas

–  Vi ser en oroväckande utveckling i världen runtomkring oss med försvagad respekt för internationella normer och avtal och en sänkt tröskel för hot om användning av kärnvapen, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Förmåga att hantera händelser med...
Försörjningsberedskapen ska kartläggas i regionerna

Försörjningsberedskapen ska kartläggas i regionerna

Sjukvården i Sverige måste fungera även vid kris och krig, säger socialminister Lena Hallengren. Försörjningsberedskapen ska kartläggas i regionerna Arbetet med att förbättra Sveriges försörjningsberedskap stärks ytterligare. Socialstyrelsen får i uppdrag att...