Oanmälda myndighetskontroller i Ängelholm gav resultat

Oanmälda myndighetskontroller i Ängelholm gav resultat

Arbetsmiljöverkets inspektioner resulterade i fyra omedelbara förbud mot fortsatt arbete där det fanns risk att falla från höga höjder. Oanmälda myndighetskontroller i Ängelholm gav resultat Vid en myndighetsgemensam insats, kallad operation Flis, i Ängelholm...
”Bristande skyddskläder indikation på fler brister”

”Bristande skyddskläder indikation på fler brister”

På byggarbetsplatser där efterlevnaden av skyddskläder är dålig finns det också andra och allvarligare brister i botten. ”Bristande skyddskläder indikation på fler brister” De stora byggarbetsplatserna har generellt en god efterlevnad när det gäller krav på...
Inspektioner med fokus på personlig fallskyddsutrustning

Inspektioner med fokus på personlig fallskyddsutrustning

Arbetsmiljöverket genomför sedan april 2022 inspektioner på arbetsställen där personlig fallskyddsutrustning används. Inspektioner med fokus på personlig fallskyddsutrustning Arbetsmiljöverket genomför sedan april 2022 inspektioner på arbetsställen där personlig...
Konsumenter uppmanas till ökad vaksamhet

Konsumenter uppmanas till ökad vaksamhet

Hittills har myndigheterna gjort cirka 8 000 gemensamma inspektioner mot arbetslivskriminalitet. Foto: Polismyndigheten.  Konsumenter uppmanas till ökad vaksamhet Nära 120 företag inom flera branscher har kontrollerats i en ny, myndighetsgemensam insats mot...