Forskning: Berättande kan stärka samverkan i kris

Forskning: Berättande kan stärka samverkan i kris

När sjukhuspersonalen märkte att majoriteten av alla som behövde vård för covid-19 var brukare från äldreomsorgen så fick de syn på hur problemen hängde samman. De insåg att om de kunde förse personalen i äldreomsorgen med skyddsutrustning så kunde de skydda de äldre...
MSB: Från ”just in time” till ”just in case”

MSB: Från ”just in time” till ”just in case”

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör MSB. Foto Eva Dalin/MSB. MSB: Från ”just in time” till ”just in case” MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka var en av talarna den 26 april då ett svenskt-finskt seminarium om försörjningsberedskap arrangerades i...
Kurs ska förbättra samarbete mellan Finland och Sverige

Kurs ska förbättra samarbete mellan Finland och Sverige

Hanaholmen, ett kulturcentrum för Sverige och Finland. Kurs ska förbättra samarbete mellan Finland och Sverige Nyligen möttes ett 20-tal finländska och svenska experter på Hanaholmen, ett kulturcentrum för Sverige och Finland. Syftet med kursen var att samarbetet...
Uppdrag till MSB att göra en analys avseende skyddsutrustning

Uppdrag till MSB att göra en analys avseende skyddsutrustning

Inrikesminister Mikael Damberg. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet. ​ Uppdrag till MSB att göra en analys avseende skyddsutrustning ​ Med anledning av pågående covid-19 pandemi har regeringen idag 17 september beslutat att ge Myndigheten för samhällsskydd och...