EU:s sjukvårdslager: 50 ventilatorer skickas till Turkiet

EU:s sjukvårdslager: 50 ventilatorer skickas till Turkiet

Nu aktiveras EU:s sjukvårdslager då 50 ventilatorer skickas från Sverige till Turkiet. EU:s sjukvårdslager: 50 ventilatorer skickas till Turkiet Turkiet har efterfrågat stöd med sjukvårdsutrustning via EU:s civilskyddsmekanism. EU kommer därför att donera 50...
Forskning: Berättande kan stärka samverkan i kris

Forskning: Berättande kan stärka samverkan i kris

När sjukhuspersonalen märkte att majoriteten av alla som behövde vård för covid-19 var brukare från äldreomsorgen så fick de syn på hur problemen hängde samman. De insåg att om de kunde förse personalen i äldreomsorgen med skyddsutrustning så kunde de skydda de äldre...
MSB: Från ”just in time” till ”just in case”

MSB: Från ”just in time” till ”just in case”

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör MSB. Foto Eva Dalin/MSB. MSB: Från ”just in time” till ”just in case” MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka var en av talarna den 26 april då ett svenskt-finskt seminarium om försörjningsberedskap arrangerades i...
Kurs ska förbättra samarbete mellan Finland och Sverige

Kurs ska förbättra samarbete mellan Finland och Sverige

Hanaholmen, ett kulturcentrum för Sverige och Finland. Kurs ska förbättra samarbete mellan Finland och Sverige Nyligen möttes ett 20-tal finländska och svenska experter på Hanaholmen, ett kulturcentrum för Sverige och Finland. Syftet med kursen var att samarbetet...