Nytt meldeskjema for arbeidsrelatert sjukdom

Nytt meldeskjema for arbeidsrelatert sjukdom

SKJEMA I NY FORM: Som lege skal du melde frå om alle sjukdommar og plagar som du trur kan skuldast arbeidet til pasienten. FOTO: COLOURBOX Nytt meldeskjema for arbeidsrelatert sjukdom Alle legar skal melde frå til Arbeidstilsynet om sjukdom dei trur kjem av arbeidet...
Arbeidstilsynet: Ny og bedre søknadsløsning for asbestarbeid

Arbeidstilsynet: Ny og bedre søknadsløsning for asbestarbeid

SKAL SØKES OM: Det er ulovlig for virksomheter å gjøre asbestarbeid uten tillatelse fra Arbeidstilsynet. Bildet viser en bygning hvor det foregår asbestsanering. FOTO: Arbeidstilsynet.  Arbeidstilsynet: Ny og bedre søknadsløsning for asbestarbeid Arbeidstilsynet...