400 miljoner ska stärka sjukvårdens försörjningsberedskap

400 miljoner ska stärka sjukvårdens försörjningsberedskap

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. 400 miljoner ska stärka sjukvårdens försörjningsberedskap Mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget behöver arbetet med att utveckla försörjningsberedskapen när det gäller sjukvårdsprodukter fortsätta. Regeringen och...
”Dags att förbereda sig för nästa leveranskris”

”Dags att förbereda sig för nästa leveranskris”

Den 9e November 2022 släppte Adda sin försörjningsrapport. När Covid-19 drabbade världen var kommunerna och regionerna i Sverige oförberedda på en kris i den storleken och saknade tydliga riktlinjer och åtgärdsplaner. ”Dags att förbereda sig för nästa leveranskris”...
Försörjningsberedskapen ska kartläggas i regionerna

Försörjningsberedskapen ska kartläggas i regionerna

Sjukvården i Sverige måste fungera även vid kris och krig, säger socialminister Lena Hallengren. Försörjningsberedskapen ska kartläggas i regionerna Arbetet med att förbättra Sveriges försörjningsberedskap stärks ytterligare. Socialstyrelsen får i uppdrag att...
MSB: Från ”just in time” till ”just in case”

MSB: Från ”just in time” till ”just in case”

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör MSB. Foto Eva Dalin/MSB. MSB: Från ”just in time” till ”just in case” MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka var en av talarna den 26 april då ett svenskt-finskt seminarium om försörjningsberedskap arrangerades i...