LO, TCO och Saco: Regeringens initiativ riskerar arbetsmiljön

LO, TCO och Saco: Regeringens initiativ riskerar arbetsmiljön

De tre fackförbunden, som tillsammans representerar 3,6 miljoner arbetstagare i Sverige, ser med oro på hur regeringens olika initiativ långsiktigt kan påverka den svenska modellen för arbetsmiljöarbete negativt. LO, TCO och Saco: Regeringens initiativ riskerar...
Möjlighet donera utrustning för 45 miljoner till drabbade

Möjlighet donera utrustning för 45 miljoner till drabbade

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell. Möjlighet donera utrustning för 45 miljoner till drabbade Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheter att bistå med stöd i form av donationer av medicinteknisk utrustning, sjukvårdsmateriel...
Kraven på hälso- och sjukvårdens beredskap höjs

Kraven på hälso- och sjukvårdens beredskap höjs

Riksdagen har sagt jag till regeringens förslag där kraven förtydligas genom en ny definition av vad som utgör sjukvårdsprodukter som behöver tillhandahållas för att ge god vård som exempelvis läkemedel, medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning. Kraven...
Uppföljning och kontroll av arbetet med asbest

Uppföljning och kontroll av arbetet med asbest

Bilden hämtad från Arbetsmiljöverkets hemsida om asbest. Uppföljning och kontroll av arbetet med asbest Som ett led i den nationella strategin mot arbetslivskriminalitet ger regeringen Arbetsmiljöverket i uppdrag att redovisa hur myndigheten arbetar med uppföljning...