Uppföljning och kontroll av arbetet med asbest

Uppföljning och kontroll av arbetet med asbest

Bilden hämtad från Arbetsmiljöverkets hemsida om asbest. Uppföljning och kontroll av arbetet med asbest Som ett led i den nationella strategin mot arbetslivskriminalitet ger regeringen Arbetsmiljöverket i uppdrag att redovisa hur myndigheten arbetar med uppföljning...
Stärker krisberedskapen i hälso- och sjukvården

Stärker krisberedskapen i hälso- och sjukvården

Den här regeringen har gjort stora insatser för att höja svensk krisberedskap och stärka den demokratiska kontrollen i hälso- och sjukvården. Idag presenterar vi ett paket med nya lagförslag och uppdrag för att ta arbetet vidare, säger socialminister Lena Hallengren....
Regeringen: Behov att stärka krisberedskapen

Regeringen: Behov att stärka krisberedskapen

– När vår trygghet utmanas ska Sverige stå starkt. Vid sidan av sats­ningar på det militära försvaret föreslår regeringen även sats­ningar på 800 miljoner kronor för att stärka det civila försvaret och kris­bered­skapen. Så stärker vi sam­hällets motstånds­kraft i...
”Svensk coronahantering präglad av senfärdighet”

”Svensk coronahantering präglad av senfärdighet”

Hanteringen av coronapandemin var otillräcklig och präglades av sen hantering, slår kommissionen fast i sitt andra delbetänkade. ”Svensk coronahantering präglad av senfärdighet” Coronakommissionens rapport om hur svenska myndigheter arbetade med pandemin, som...