Möjlighet donera utrustning för 45 miljoner till drabbade

Möjlighet donera utrustning för 45 miljoner till drabbade

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell. Möjlighet donera utrustning för 45 miljoner till drabbade Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheter att bistå med stöd i form av donationer av medicinteknisk utrustning, sjukvårdsmateriel...
Kraven på hälso- och sjukvårdens beredskap höjs

Kraven på hälso- och sjukvårdens beredskap höjs

Riksdagen har sagt jag till regeringens förslag där kraven förtydligas genom en ny definition av vad som utgör sjukvårdsprodukter som behöver tillhandahållas för att ge god vård som exempelvis läkemedel, medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning. Kraven...
Uppföljning och kontroll av arbetet med asbest

Uppföljning och kontroll av arbetet med asbest

Bilden hämtad från Arbetsmiljöverkets hemsida om asbest. Uppföljning och kontroll av arbetet med asbest Som ett led i den nationella strategin mot arbetslivskriminalitet ger regeringen Arbetsmiljöverket i uppdrag att redovisa hur myndigheten arbetar med uppföljning...
Stärker krisberedskapen i hälso- och sjukvården

Stärker krisberedskapen i hälso- och sjukvården

Den här regeringen har gjort stora insatser för att höja svensk krisberedskap och stärka den demokratiska kontrollen i hälso- och sjukvården. Idag presenterar vi ett paket med nya lagförslag och uppdrag för att ta arbetet vidare, säger socialminister Lena Hallengren....
Regeringen: Behov att stärka krisberedskapen

Regeringen: Behov att stärka krisberedskapen

– När vår trygghet utmanas ska Sverige stå starkt. Vid sidan av sats­ningar på det militära försvaret föreslår regeringen även sats­ningar på 800 miljoner kronor för att stärka det civila försvaret och kris­bered­skapen. Så stärker vi sam­hällets motstånds­kraft i...